Printer's Proof - Printing & Publishing

ART FAIRS & EXHIBITIONS


ART HERNING 2023


MCH Messecenter, Herning, Denmark

January 27 – January 29, 2023


Ruth Campau

Erin Lawlor

Julie Sass

Birk Bjørlo

Alexander Tillegreen


ENTER ART FAIR 2022

 

Tunnelfabrikken, Copenhagen, Denmark

August 25 – August 28, 2022


Printer's Proof x Galleri Weinberger Schandorff


Ruth Campau, This Moment for You 

(solo-presentation of monoprint project)


Artland - 3D tour of the booth

https://www.artland.com/exhibitions/printers-proof-x-weinberger-schandorff-enter-art-fair-2022


PRESS PRINT!

 

Overgaden Institute of Contemporary Art, Copenhagen, Denmark

April 6 – May 26, 2019


Erin Lawlor,

Julie Sass

Birk Bjørlo

Valérie Collart


CODE ART FAIR 2018

 

Bella Center, Copenhagen, Denmark

August 30 – September 2, 2018


Nicolai Howalt

Morten Buch
Julie Sass

Birk Bjørlo


ART HERNING 2018

 

MCH Messecenter, Herning, Denmark

January 26 – January 28, 2018


Morten Buch

Julie Sass

Carl Krull

Mathias Malling Mortensen

Kaspar Oppen Samuelsen


CODE ART FAIR 2017

 

Bella Center, Copenhagen, Denmark

August 31 – September 3, 2017


Mathias Malling Mortensen

Valérie Collart

Julie Sass

Kaspar Oppen Samuelsen


ART HERNING 2017

 

MCH Messecenter, Herning, Denmark
January 27 – January 29, 2017


Anette Harboe Flensburg

Nicolai Howalt

Kaspar Oppen Samuelsen

Ruth Campau

Andreas Albrectsen

Julie Sass, 
Ditte Ejlerskov

Valérie Collart


CODE ART FAIR 2016

 

Bella Center, Copenhagen, Denmark
August 26 – August 28, 2016

 

Kaspar Oppen Samuelsen

Nicolai Howalt

Ruth Campau, 
Ditte Ejlerskov

Andreas Albrectsen